Lípa

Lípa svo­bo­dy v Topo­la­nech

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na při 50. výro­čí od vzni­ku repub­li­ky.

V obec­ní kro­ni­ce sto­jí: “V sobo­tu dne 27. říj­na 1968 večer v 18:30 pro­šel ves­ni­cí  lam­pi­o­no­vý prů­vod k mís­tu, kde byla vysa­ze­na lípa, na památ­ku půl sto­le­tí trvá­ní repub­li­ky, na mís­tě býva­lé­ho domu č. 75. Lípu svo­bo­dy sáze­li pp. Josef Kubí­ček a Ště­pán Bře­zo­vjak. Po zasa­ze­ní byla zahrá­na hym­na. Děti před­ná­še­ly bás­ně a reci­to­va­ly. Osla­va pokra­čo­va­la na sále diva­del­ní vese­lo­hrou “Sva­teb­ní noc se odklá­dá!”, kte­rou zahrá­li čle­no­vé diva­dla z Olo­mou­ce. Jose­fu Kubíč­ko­vi — fran­couz­ské­mu legi­o­ná­ři byla pře­dá­na pamět­ní medi­le za záslu­hy v odbo­ji za 1. svě­to­vé vál­ky. Potom zača­la vese­lo­hra, kte­rá roze­smá­la pří­tom­né a tito zase nešet­ři­li potles­kem, kte­rý byl odmě­nou pro her­ce. V poho­dě a smí­chu osla­vi­li jsme 50. jubi­le­um

Rok výsad­by

1968

Obvod kme­ne (v cm)

220 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style