Lípa

Lípa svo­bo­dy v Bran­dý­se nad Labem

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Výsad­ba lípy repub­li­ky je v kro­ni­ce obce Sokol­ské Bran­dýs n. L. z let 1862–1946  popi­so­vá­na tak­to: “13.dubna (1919) zasa­ze­na byla “Lípa svo­bo­dy”. na náměs­tí Komen­ské­ho před škol­ní budo­vou “na sklíp­ku” . Slav­nos­ti súčast­ni­lo se množ­ství občan­stva, škol­ní děti a spo­lu­účin­ko­val Zpě­vác­ký spo­lek “Bojan”. Sta­ros­ta br.Šesták měl pro­slov “O význa­mu sáze­ní lípy” a bra­tr Jan Kříž reci­to­val báseň “Lípa”- účast 16 bří v kro­ji. Slav­nost ukon­če­na Iva con­to Voj­no­vi­če čty­řak­to­vým dra­ma “Ekvi­nok­ce” kona­ným ve pro­spěch Čes­ko­slo­ven­ské­ho Čer­ve­né­ho kří­že.”
Sta­bil­ní ozna­če­ní bylo odci­ze­no, lípa tedy ozna­če­ní nemá.

Rok výsad­by

1919

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style