Lípa

Lípa repub­li­ky v ZŠ Rudol­fa Kob­li­ce v Kada­ni

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

V rám­ci celo­ná­rod­ních oslav 100 let Čes­ko­slo­ven­ska byla na ZŠ Rudol­fa Kob­li­ce vysa­ze­na lípa repub­li­ky. Ke koře­nům strom­ku byla ulo­že­na „zavos­ko­va­ná lahev“ s posel­stvím pro příští gene­ra­ce. Obsa­hu­je škol­ní řád, jídel­ní lís­tek z týd­ne, v němž se sla­vi­lo sto­le­té výro­čí, pro­hlá­še­ní k nález­cům, foto­gra­fie peda­go­gic­ké­ho sbo­ru, posled­ní výtisk Kadaň­ských novin a sym­bo­lic­kou jed­nu koru­nu čes­kou. Děti a zaměst­nan­ci ško­ly pak spo­leč­ně zasy­pa­ly koře­no­vý bal při­pra­ve­nou zemi­nou a těší se na jaro, až je lípa odmě­ní voňa­vý­mi kvě­ty.

Rok výsad­by

2018

Obvod kme­ne (v cm)

14 cm

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style