Lípa

Lípa milé­nia ve Vyso­ké u Pří­bra­mě

0 / 5
Porovnat Přidat k oblíbeným Vytisknout

Lípa byla vysa­ze­na zastu­pi­te­li obce dne 28.10.2000 jako strom do dal­ší­ho milé­nia.

V roce 2017 k pří­le­ži­tos­ti oslav 650.výročí zalo­že­ní obce byla u lípy umís­tě­na infor­mač­ní tabu­le při­po­mí­na­jí­cí  his­to­rii obce Vyso­ká u Pří­bra­mě. V témže roce 2017 byla lípa pro­hléd­nu­ta den­dro­lo­gem, byl pro­ve­den zdra­vot­ní řez a bylo kon­sta­to­vá­no, že strom je v dob­rém zdra­vot­ním sta­vu.

Tato lípa vysa­ze­na a ros­tou­cí v sou­čas­ném sto­le­tí sym­bo­li­zu­je moto obce — žít pří­tom­nos­tí a věřit v šťast­nou, spo­ko­je­nou a svo­bod­nou budouc­nost.

Rok výsad­by

2000

Obvod kme­ne (v cm)

59 cm

Rok měře­ní

2018

Přidat nové hodnocení

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

PŘIDEJTE SE K NÁM!

Znáte strom republiky ve vaší obci či jste při svých toulkách nějakou objevili? Dejte nám vědět a pomozte nám vytvořit jedinečnou databázi!

Choose Page Layout
Header Position
Submenu Style